Innsending av manus

 

Har du et manus som passer for oss, eller en ide du vil dele?

Dokumentar, faktabøker, debatt- og faglitteratur utgjør hoveddelen av våre utgivelser, men vi gir også ut en begrenset mengde skjønnlitteratur. Om du ønsker ditt manus vurdert, send en kortfattet presentasjon, prosjektbeskrivelse og en foreløpig innholdsfortegnelse til forlaget på e-post: forlag@human.no Vurderingstiden varierer, men du bør ha fått svar innen en måned. Send også gjerne noen ord om deg selv og evt. tidligere utgivelser.

Humanist forlag er også en akademisk publiseringskanal (nivå 1). Manuskripter som bedømmes som interessante for publisering i forlagets regi, blir underkastet fagfellevurdering. Denne evalueringen skjer ved at manuskriptet blir sendt til minst en forsker som arbeider innenfor samme eller et nært beslektede fagfelt, for vurdering. Foreligger det allerede fagfellevurderinger av manuskriptet (for eksempel ved vurderinger av opprykk, søknader om trykkestøtte eller lignende) bes disse vedlagt ved innsendelse av manus.

Ta kontakt: forlag@human.no

Tips en venn Skriv ut