Prostitusjonforside

Utgitt år: 2016
Innbinding: Innbundet
ISBN: 9788282821308
ISBN e-bok: 9788282821315
Pris:
229.00
Bestillingen sendes i løpet av 2 virkedager.

Prostitusjon. Pro et contra

  • Forfatter:

    • Andrés Lekanger

Er prostitusjon vold mot kvinner, eller er det kroppsarbeid som bør respekteres? 

Salg av seksuelle tjenester er et tema som vekker sterke følelser, og debatten blir ofte opphetet og polarisert. Både «offeret» og «den lykkelige hore» tas til inntekt for de dominerende stemmene i debatten. Debatten kompliseres av at prostitusjon også berører temaer som sosial nød, migrasjon, menneskehandel og fattigdom. 

Hvorfor er det så vanskelig å snakke nyansert om disse tingene? Og hvorfor blir de ulike meningsmotstanderne så steile når alle ser ut til å kjempe for det samme, nemlig mest mulig respekt og minst mulig lidelse for dem det gjelder?

Dette er den femte boka i Humanist forlags serie Pro et Contra. Bøkene i denne serien skal presentere ulike argumenter i aktuelle etiske problemstillinger. Disse bøkene er skrevet for lesere som ønsker å sette seg nærmere inn i de enkelte sakene for lettere å kunne gjøre seg opp sin egen mening.

Sagt om boka

"Prostitusjonsdebatten må være den minst saklige og steile debatten i norsk offentlighet. Frontene er harde, og meningsmotstanderne er knapt villig til å ta hverandres argumenter alvorlig. Da er det svært gledelig å lese Andrés Lekangers bok om prostitusjon, utgitt som en del av Humanist forlags «Pro et contra»-serie. Målet med bokserien er å presentere argumentene på begge sider, på en slik måte at leseren kan gjøre seg opp en mening om et vanskelig tema. Det evner Lekanger på mesterlig vis. Han har levert en sjeldent balansert og nyansert bok, som løfter blikket fra den hjemlige debatten om sexkjøpsloven, og ser på hele sakskomplekset." Aksel Braanen Sterri, Dagbladet

Boka inneholder følgende kapitler:

Det norske ordskiftet: De ulike gruppene

Horestigmaet

En kamp mellom kvinner?

Med kollektivet i sentrum

Hvem skal vi lytte til?

Skeivt sexsalg og menn som selger sex til kvinner

Kjøp og salg av heterosex

Er markedets mangfold uvesentlig?

Norsk prostitusjonslovgivning

Er det skadelig å selge sex?

Arbeid - eller undertrykking av kvinner?

Normale menn eller monstre?

Stigma og samfunnets fordømmelse

Sexarbeideres rettigheter

Pro et contra