Silje portrett_3_200x300

Bøker:

Fekjær, Silje Bringsrud

Silje Bringsrud Fekjær (f. 1974) er samfunnsforsker og professor ved Senter for profesjonsstudier, OsloMet. Hun har blant annet forsket på kjønn og sosial ulikhet, og har tidligere gitt ut lærebøker i statistikk og bøker om å skrive master- og doktorgrad..