Bakgrunn: I vår vakte det oppsikt at det polske parlamentet brått skulle debattere en strengere abortlov, midt under pandemien. Lovendringen som lå på bordet var at fosterets skader ikke lenger skulle gjelde som abortgrunn. Av de omtrent 1000 abortene som hittil er legalt utført i Polen hvert år, er 98 prosent begrunnet i nettopp dette. (De eneste to andre grunnene som er gyldige, er voldtekt/incest eller hvis mors helse er i alvorlig fare, men de får sjelden gjennomslag).

I dag skulle grunnlovsdomstolen vurdere om abortloven som ble innført i 1993, altså den som har vært gjeldende til nå, egentlig strider mot grunnloven. Kvinner, feminister, aktivister og liberale av ymse slag har protestert så godt de kunne: skulle virkelig Polen få en lov som tvinger kvinner til å bære frem fostere som ikke er levedyktige, barn som kommer til å dø med en gang de blir født? Forsvaret av loven er da også bygget over FNs lover mot tortur, skriver BBC.

Men grunnlovsdomstolen (som har et flertall av regjeringsvennlige dommere) kom med sitt vedtak 15.30 i dag: loven er ikke forenlig med grunnloven. I praksis betyr det at abort ikke lenger vil bli utført i Polen.

Mange hevder at saken trekkes frem nettopp for å avlede fra regjeringens elendige pandemi-håndtering og krisen i helsevesenet.

Jeg må si jeg er forbauset over hvor langt PiS går nå, på flere felt. Jeg hadde ikke trodd de ville gjøre dette, et stort flertall av polakkene ønsker abortloven som den var.»

For å forstå situasjonen i Polen anbefaler vi Brekkes bok, Polen. Aske og diamanter, som nå er ute i pocketutgave.