Austveg, Berit

Berit Austveg (f.1948) er lege. Hun har jobbet som behandlende lege for innvandrere i Norge, og som samfunnsmedisiner innen utviklingshjelp. Hun har blant annet representert Norge i ulike internasjonale fora, jobbet i FNs befolkningsfond og med formidling av forskning innen seksuell og reproduktiv helse. Hun har derfor fulgt abortdebatter globalt og i mange ulike land på nært hold.