Bjerkås, Astrid

Astrid Bjerkås har mastergrad i kommunikasjon og er kommunikasjonsrådgiver på Veterinærinstituttet. Hun har vært kommunikasjonssjef i Vitenskapskomiteen for mattrygghet og i Den norske veterinærforening.