Bratholm, Anders

Anders Bratholm ble cand.jur. i 1948, tok juridisk doktorgrad i 1958 og ble professor i 1960. Han har arbeidet mye med strafferett, utgitt en rekke fagbøker og er svært opptatt av rettssikkerhetsspørsmål.

Professor Bratholm er tidligere president i Den Norske Helsingforskomité og har mottatt en rekke priser, blant annet Humanistprisen i 1989. Bratholm ble ridder av første klasse av St. Olavs orden i 1994.

Han har i en årrekke stått i fremste rekke i kampen for å sikre ytringsfrihet, forskningsfrihet og rettssikkerhet i samfunnet. For folk flest er Bratholm kanskje mest kjent for sin innsats for å avdekke en rekke justismord, som Liland-saken og politivoldsaken i Bergen.