𝐅𝐫𝐨𝐀𝐨𝐬𝐭𝐦ø𝐭𝐞 𝐨𝐦 𝐞𝐀𝐬𝐭𝐫𝐞𝐦𝐒𝐬𝐦𝐞 𝐨𝐠 𝐀𝐨𝐧𝐬𝐩𝐒𝐫𝐚𝐬𝐣𝐨𝐧𝐬𝐭𝐞𝐨𝐫𝐒𝐞𝐫
 
Få med deg en halvtimes innholdsrik samtale om ekstremisme, konspirasjoner og radikal ideologi, og om hvordan miljøene forenes i et negativt syn på Vesten.
Forfatter John Færseth intervjues av Aage Borchgrevink, kritiker og forfatter med mange års interesse for feltet. Borchgrevink jobber i Helsingforskomiteen, spesielt med landrådgivning tilknyttet Russland.
 
Samtalen kan du se på Youtube her: https://www.youtube.com/watch?v=cL0ESSE1RqE 

 Boka Fyrtårnet i øst er verdifull for alle som følger utviklingen i ekstreme miljøer i Europa og USA, og hvordan ideer nå beveger seg på kryss og tvers mellom ulike miljøer.
 
Russland har blitt et fyrtårn for flere miljøer som er motstandere av dagens verdensorden. Disse miljøene deltar på treningsleire og konferanser i Russland, forsvarer Russlands linje i Ukraina og Syria, og noen har valgt å delta i kampene i Øst-Ukraina sammen med russiskstøttede separatister. Andre fungerer som propagandister i russiskstyrte medier, der Norge er et av landene som blir angrepet. Blant dem er høyreekstremistene i Den nordiske motstandsbevegelsen, de høyrepopulistiske regjeringene i Sentral-Europa, amerikanske alt-rightere og kristenkonservative, skandinaviske barnevernsmotstandere og enkelte venstreradikale. Bak alt sammen ligger et mørkt og konspiratorisk verdensbilde.
Boken handler om disse miljøene, og hvordan de alle forenes av et negativt syn på Vesten, vestlige eliter og globaliseringen.