Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Norsk sakprosa som får deg til å se verden på en ny måte.

Djuliman, Enver

Enver Djulimanhar vært ansatt som undervisningsleder i Helsingforskomiteen siden 1997. Djuliman er jurist og har i tillegg grunnfag i flerkulturell forståelse Gjennom sitt ti-årige arbeid i i Helsingforskomiteen har Djuliman organisert undervisning og selv undervist i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering i Norge, på Vest-Balkan, i Russland og i Hviterussland. Målgrupper har vært ungdommer, lærere, journalister og ansatte i offentlig sektor.

Djuliman representerte Helsingforskomiteeni gruppen som arbeidet frem studietilbudet iMenneskerettigheter, flerkulturell forståelseogkonflikthåndtering på Høyskolen i Buskerud, der han fremdeles regelmessig holder foredrag. Han satt også i gruppen som designet valgfaget «Menneskerettigheter» for videregående skoler i Norge. Djuliman er tilknyttet Nansenskolen på Lillehammer der han holder foredrag med jevne mellomrom. Han har vært redaktør for bøkene Den vanskelige forsoningen (bosnisk, serbisk, kroatisk) og Innføring i menneskerettigheter (bosnisk, serbisk og kroatisk utgave).
__BODYEsupXT1__