178

ISBN: 9788282820851
ISBN e-bok: 9788282820912
Pris:
349.00
Bestillingen sendes i løpet av 2 virkedager.

Du er viktigere enn du tror

  • Forfatter:

    • Kristin Oudmayer

En håndbok om håndtering og forebygging av mobbing

50 000 barn i Norge mobbes. For hvert mobbeoffer finnes det en eller flere mobbere. Mobbing er med andre ord et stort problem som angår svært mange familier. Denne boka gir svar på alle spørsmålene du måtte ha om temaet. Det kan leses av foreldre til mobbere og mobbeofre, eller av foreldre som ønsker å vite hvordan mobbing kan forebygges. Boka kan også med fordel leses av mennesker som møter barn og unge i jobben.

Kristin Oudmayer jobber til daglig i UNICEF. Hun har også personlig erfaring med temaet, både fra sin egen barndom og som mor. Hun regnes som en av landets fremste eksperter på mobbing og uttaler seg hyppig i media. Oudmayer holder foredrag om mobbing over hele landet, og møter barn, pårørende, lærere og barnehageansatte. Hun vet derfor mye om hvor skoen trykker.  

Boka dekker temaer som:


• Hva er skjult mobbing?
• Mobbing på nett
• Hvem blir mobbeofre?
• Kan vi forebygge at barn blir mobbeofre?
• Hvem mobber?
• Kan vi forebygge at barn mobber?
• Familien til den som utsettes for mobbing
• Du er viktig for barna rundt deg!
• Hvordan snakke med hverandre når noe
vanskelig skjer
• Hjem-skole-samarbeid

Dette er er unnværlig bok for alle som har med barn å gjøre.