Ekeløve-Slydal, Gunnar M.

Gunnar M. Ekeløve-Slydal (f. 1962) har vært assisterende generalsekretær i Den norske Helsingforskomité siden 1997. Han er cand.mag. (filosofi, idé-historie og kristendom) og har i tillegg studert matematikk, journalistikk og internasjonale menneskerettigheter. Han har tidligere arbeidet på Norsk senter for menneskerettigheter, blant annet som redaktør for det nordiske tidsskriftet "Mennesker og rettigheter". Han har særlig arbeidet med spørsmål knyttet til rettsoppgjør og internasjonale straffedomstoler, minoritetsrettigheter og menneskerettighetssituasjonen i Norge, Armenia, Sentral-Asia og Tyrkia. Han har deltatt i valgobersvasjon, menneskerettighetsrapportering og -undervisning i land i Europa, Sentral-Asia og Afrika (Rwanda) og skrevet en rekke faglige rapporter og artikler. Han arbeider for tiden med en bok om menneskerettigheter og demokrati i Sentral- og Øst-Europa.