Emberland, Terje

Terje Emberland er religionshistoriker og er researcher ved Senter for for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.