Engevold, Per Ivar Hjeldsbakken

Per Ivar Hjeldsbakken Engevold (f. 1987) har en mastergrad i historie fra Universitetet i Oslo. Han har vært faglig ansvarlig ved Aust-Agder Museum og Arkiv, og jobbet på Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.