Espeland, Velle

Espeland er folklorist og har skrevet en rekke bøker og artikler om folkloristiske og kulturhistoriske emner.

Velle Espeland har undervist ved Universitetet i Oslo i en årrekke, er leder for Norsk Visearkiv og en ressurs for alle som trenger hjelp til å finne repertoar, bakgrunnsstoff eller gamle og glemte sanger.
Visearkivets hjemmeside