57
Pris:
69.00
Bestillingen sendes ila. 2 virkedager.

ISBN e-bok: 9788282820073

Farvel til Statskirken?

Går vi mot et skille mellom kirke og stat i Norge?

Statskirkeordningen debatteres som aldri før. I en slik situasjon er det viktig å belyse statskirkespørsmålet fra så mange sider som mulig. Forhåpentligvis kan denne boka bidra til økt refleksjon både rundt forholdet mellom kirke og stat – og livssynsspørsmål i videre forstand.

NÅ omtalt i Klassekampen, Morgenbladet og Vårt Land.

Går vi mot et skille mellom kirke og stat i Norge?

Statskirkeordningen debatteres som aldri før. I en slik situasjon er det viktig å belyse statskirkespørsmålet fra så mange sider som mulig. Forhåpentligvis kan denne boka bidra til økt refleksjon både rundt forholdet mellom kirke og stat – og livssynsspørsmål i videre forstand.

Antologien inneholder artikler, intervjuer og debattinnlegg av samfunnsforskere, journalister og representanter for ulike tros- og livssynssamfunn. Biskop Odd Bondevik skriver om hvorfor han er i mot statlig styring av livssynssamfunn, Dag Nygård, generalsekretær i Norges Frikirkeråd, tar for seg kristne minoriteters kamp for livssynsfrihet og Lars Gule, generalsekretær i Human-Etisk Forbund, skriver om samfunnets verdigrunnlag. Teologiprofessor Dag Thorkildsen argumenterer for at en folkelig kirke best kan ivaretas i form av en statskirke. Boka refererer også en samtale mellom biskop Rosemarie Köhn og Bente Sandvig, fagsjef i Human-Etisk Forbund.

(…) for å si det litt hardt og brutalt tenker jeg at statskirkeordningen er en historisk levning. Man ville aldri funnet på en slik ordning i dag. Jeg ser på statskirken som en praktisk ordning og er ikke opphengt i hvorvidt kirken er en statskirke eller en frikirke, så lenge religionen ikke blir undertrykt.

Biskop Rosemarie Köhn