30

Bøker:


Fosser, Per E.

Per E. Fosser har en lang og mangesidig karriere som sceneinstruktør, dramaturg og skribent. Han har virket som iscenesetter i flere europeiske land, og dessuten undervist i teaterfag for skuespillere og operasangere i hele Norden og i Tyskland og Frankrike. Som skribent har han virket som dramatiker, redigert og skrevet faglitteratur for teater og musikkdrama, oversatt alt fra dramatikk og poesi til romaner og sakprosa. Sitt hjem har Fosser i en liten sydfransk landsby.