Human-Etisk Forbund ble stiftet i 1956, men humanismens røtter strekker seg langt tilbake i tid. Livssynshumanismen er siste skudd på stammen til en tradisjon som startet i renessansen, og den ivaretar opplysningstidens intellektuelle arv. Grunnantakelsen er at etikken er menneskeskapt og ikke gitt oss av høyere makter. Etikk blir dermed et rent menneskelig anliggende, der begrepene frihet, likhet og menneskeverd står sentralt. I tillegg vektlegges menneskets fornuft i form av kritisk, vitenskapelig tenkning.
 
Hvordan begynte humanismens idéhistorie? Hvorfor er toleransen en nødvendig dyd i humanismen? Og hvor går veien videre for livssynshumanismen?
 
D️ette og mer får du svar på hvis du tar frokosten sammen med oss tirsdag 11.05 kl. 08.15. Arrangementet finner sted her: https://www.youtube.com/watch?v=OqwbivydJgk  
 
Morten Fastvold er filosof og forfatter av Humanismens idéhistorie. Han intervjues av Kaja Melsom, filosof og rådgiver i Human-Etisk Forbund.
 
Er du humanist? Bli medlem i Human-Etisk Forbund her: https://human.no/bli-med/om-medlemskap/