HumanismenForside
ISBN: 9788282821940
ISBN e-bok: 9788282821957
Pris:
399.00
Bestillingen sendes i løpet av 2 virkedager.

Humanismens idéhistorie. Frihet, likhet og menneskeverd

av Morten Fastvold

Moderne, ikke-religiøs humanisme er et ungt livssyn basert på en lang filosofisk og kulturell tradisjon. Den er siste skudd på stammen til en humanistisk tradisjon som startet i renessansen, og den ivaretar opplysningstidens intellektuelle arv. Grunnantakelsen er at etikken er menneskeskapt og ikke gitt oss av høyere makter. Etikk blir dermed et rent menneskelig anliggende, der begrepene frihet, likhet og menneskeverd står sentralt. I tillegg vektlegges menneskets fornuft i form av kritisk, vitenskapelig tenkning.

Filosofen Morten Fastvold gir i denne boka en fremstilling av humanismens idéhistorie, med spesielt henblikk på ikke-religiøs humanisme. Det er den første boka i sitt slag som er skrevet av en norsk humanist, og omhandler norske forhold spesielt, der ikke-religiøs humanisme har utviklet seg fra å være en religionskritisk opprørsbevegelse til å bli en hovedstrøm i tros- og livssynslandskapet.