11

Hume, David

Hume, som ble født i Edinburgh i 1711, regnes for å være den fremste av de empiristiske filosofer. Enkelte punkter i hans filosofi har fortsatt en betydelig innflydelse på det intellektuelle liv.

Ifølge Hume var den etablerte filosofi på hans tid dominert av meningsløse spekulasjoner, og den hadde lite med den vanlige mann og kvinnes liv å gjøre. Filosofien måtte derfor renses for uholdbare idéer og forestillinger, og Hume satte seg fore å gjøre denne opprydningen.
Humes første bok, A Treatise of Human Nature, var full av radikale og kontroversielle idéer, men til hans store skuffelse vakte den ingen oppmerksomhet da den ble utgitt. Etterhvert ble han allikevel betraktet som en betydelig tenker, først i Frankrike, men senere også i hjemlandet. Han døde i 1776.