106


ISBN e-bok: 9788282820783
Pris:
99.00
Bestillingen sendes i løpet av 2 virkedager.

Jakten på Germania

Visste du at det innenfor SS ble anmodet om å parre tyske bondegutter med norske bondedøtre for best rasemessig utfall? Eller at det på 30-tallet forekom massiv helleristningsturisme fra Tyskland til Norden? Les mer om Heinrich Himmler, nazistenes svar på Indiana Jones, og SS-institusjonen Ahnenerbes jakt på myten om Germania!


Mytene om germanerne og deres storslåtte historie preget fra midten av
1800-tallet ulike vitenskapelige disipliner og ble brukt i ideologiske og politiske
sammenhenger. Dette kunne få til dels komiske uttrykk, men aller mest fikk det en tragisk utgang.

Slike forestillinger var også del av det nasjonalsosialistiske verdensbildet og bidro dermed til å legitimere utryddelsen av den germanske rases ”fiender”. Heinrich Himmler og SS-institusjonen Ahnenerbe hadde som mål å finne vitenskapelige beviser på den nordisk-germanske rases overlegenhet. Siden Sør-Skandinavia ble utpekt som rasens urhjem, foregikk en viktig del av virksomheten i Norge.

I Jakten på Germania legger bidragsytere fra Norge, Sverige, Finland og
Tyskland frem forskningsresultater som kaster lys over
germanersvermeriets oppkomst og historie og SS’ forskningsfremstøt i Norge før og under okkupasjonen.