156
Forfatter:


ISBN e-bok: 9788282820363
Pris:
99.00
Bestillingen sendes i løpet av 2 virkedager.

Jeg liker Norge, men Norge liker ikke meg

I løpet av åtte måneder har fotograf Tine Poppe og forfatter Kari Gellein besøkt 28 barn på 10 ulike asylmottak i Norge. Noen av barna de har møtt er «usynlige», og kan av ulike årsaker ikke stå fram med sine historier. Fotografen og forfatteren vil med denne boka formidle barnas hverdag i Norge, deres tanker og refleksjoner i den vanskelige situasjonen de befinner seg i.

 «Jeg liker Norge, men Norge liker ikke meg», sa elleve år gamle Neda Ibrahim til Dagsrevyen da de besøkte det tidligere psykiatriske sykehuset i Dale, som i dag er Norges største asylmottak.

Midt i blant oss bor det 450 barn på asylmottak med sine familier. Disse barna har oppholdt seg lenge i Norge, men har ingen rett til å bo her. De er enten født i Norge, eller har flyktet fra sine hjemland på grunn av krig, frykt for forfølgelse, mangel på grunnleggende menneskerettigheter og utrygge framtidsutsikter. Til tross for dette mangler disse barna det vi i vårt land og FN anser som grunnleggende rettigheter i et barns liv. Myndighetene og ledende opposisjonspartier i Norge tillater, eller ønsker ut fra innvandringsregulerende hensyn, at barn lever under forhold som vi ellers ville kalle omsorgssvikt. Norge har sviktet barna som lever i asylmottak.

I løpet av åtte måneder har fotograf Tine Poppe og forfatter Kari Gellein besøkt 28 barn på 10 ulike asylmottak i Norge. Noen av barna de har møtt er «usynlige», og kan av ulike årsaker ikke stå fram med sine historier. Fotografen og forfatteren vil med denne boka formidle barnas hverdag i Norge, deres tanker og refleksjoner i den vanskelige situasjonen de befinner seg i.

Barnepsykolog Karl Eldar Evang og rådgiver i NOAS (Norsk Organisasjon for Asylsøkere),
Jon Ole Martinsen, bidrar med å belyse barnas virkelighet og hverdag i Norge.

Forord: Dag Hareide
Med dikt av Jan Erik Vold