69

Bøker:

Knutsen, Paul

Paul Knutsen er professor i samtidshistorie ved Høgskolen i Lillehammer. Han er cand.philol. fra Universitetet i Oslo 1974, med fagkretsen filosofi, statsvitenskap og historie. Dr. philos. 1993, på avhandlingen Korporatisme og klassekamp (Acta Humaniora/Universitetsforlaget 1994). Han har også utgitt Penger, stål og politikk. En problemorientert innføring i EUs historie (Fagbokforlaget 1998), og Analytisk narrasjon. En innføring i historiefagets vitenskapsfilosofi (Fagbokforlaget 2002).


Foto: Arnfinn Pettersen

Tips en venn Skriv ut