13

Bøker:


Kolstad, Hans

Hans Kolstad er utdannet i Norge og Frankrike, er daglig leder av Humanistisk Kollegium og underviser i fransk litteratur og filosofi ved Universitetet i Oslo. Han er en av samtidens betydeligste Bergson-kjennere. Han tok D.E.A.-graden i 1984 ved universitetet i Strasbourg og ble i 1996 dr.philos ved Universitetet i Oslo. Kolstad fikk i 1969 Europarådets gullmedalje for et essay om politisk, militært og kulturelt samarbeid i Europa. essayet er oversatt til en rekke språk.