91
Pris:
298.00
Bestillingen sendes ila. 2 virkedager.
ISBN: 9788292622377
ISBN e-bok: 9788282820745

Kvinnereisen

Hva vil det si å være kvinne i vår tid? Bli kjent med noen av vår tids viktigste feministiske tenkere gjennom forfatterens personlige møter og intervjuer.

Møt ti av vår tids viktigste feministiske tenkere – Julia Kristeva, Hélène Cixous, Luce Irigaray, Camille Paglia, Susan Bordo, Judith Butler, Martha Nussbaum, G.C. Spivak, Drucilla Cornell og Toril Moi.

Birgitte Huitfeldt Midttun har møtt og snakket med ti fremstående feministiske kvinnelige tenkere av i dag, utenfor hverdagen, skriften og seminarrommene. De deler sine ideer om feministisk teori, filosofi, kjønn, kvinnen og hennes tilblivelse, kroppen og språket – og i samtalen med forfatteren blir vanskelige og uangripelige temaer enklere å forstå, og ideene klare og tydelige.

Disse kvinnene er alle fargerike personligheter. De fører glitrende penner, og er skarpe kultur- og samfunnsobservatører – alle med flere epokegjørende bøker bak seg. De har stilt – og stiller fortsatt – de store spørsmålene: Hva er egentlig en kvinne, og hvordan blir hun til? Hva vil hun, eller finnes hun i det hele tatt?

Den livslange filosofiske samtalen om kvinnen og skriften binder dem sammen, de er kvinner av sin tid og på reise i feminismens ånd – med et klart humanistisk budskap: før grunnleggende endringer kan skje i samfunnet, må kvinnen finne sitt eget språk og sin egen stemme, i jeg’et, i tilværelsen og i samfunnet. Gjennom skriften begynner denne reisen, og i samtalene, som i denne boken.