157
Pris:
199.00
Bestillingen sendes ila. 2 virkedager.

ISBN e-bok: 9788282820387

Mafiakoden. Mafia som estetisk fenomen

Forfatter:

Denne boka dreiar seg mest om oss som mafiakonsumentar. Kva er det ved desse filmane, tv-seriane og bøkene om mafiaen som fengjer oss i så stor grad trass i det moralsk forkastelege?

Synest du Don Vito Corleone er kul? Håper du Tony Soprano ikkje blir fengsla og dømt? Sympatiserer og identifiserer du deg med Don Vito og Tony? Heiar du på mafiaen i kampen mot politiet? Paradokset mellom populariteten til mafia som populærkulturelt fenomen og den moralske fordømminga vår av kriminelle i røyndomen er utgangspunktet for denne boka. Dette paradokset kallar forfattaren mafiakoden.


Denne boka dreiar seg mest om oss som mafiakonsumentar. Kva er det ved desse filmane, tv-seriane og bøkene om mafiaen som fengjer oss i så stor grad trass i det moralsk forkastelege?

For å forstå mafiakoden, nyttar forfattaren ei rekkje teoretiske innfallsvinklar for å kaste nytt lys over mafiaen som fenomen. Med analysar av til dømes The Sopranos, The Wire, Gudfaren-filmane med meir, viser det seg at mafiaen er eit gjennomestetisert fenomen. Er det det estetisk appellerande som trugar med å setje til side vårt moralske kompass?