Maurseth, Anne Beate

ANNE BEATE MAURSETH, født 1972, er dr. art. i allmenn litteraturvitenskap. Hun disputerte på avhandlingen L’Analogie et le probable: deux configurations dans la pensée et l’écriture de Denis Diderot i 2003. Avhandlingen er nå under utgivelse på forlaget Studies on Voltaire and the Eigteenth Century i Oxford. Maurseth har skrevet en rekke artikler om opplysningstiden, moderne litteraturteori og franske forfattere. Opplysningens sjonglør er hennes første bok på norsk.

Foto: Dordi Strøm