Midttun, Birgitte Huitfeldt

Birgitte Huitfeldt Midttun er cand.philol i litteraturvitenskap og skribent. Hun har erfaring som forlagsredaktør og har skrevet artikler for det amerikanske tidsskriftet Hypatia samt en rekke norske magasiner, tidsskrifter og aviser; Aftenposten, Bergens Tidende, Vinduet, Morgenbladet, Samtiden, m.fl. Til daglig jobber hun med et forskningsprosjekt tilknyttet Ibsensenteret. Prosjektet tar for seg kjønn i Ibsens Romersholm og Hedda Gabler i lys av feministisk teori.

Foto: Eva Klerck Gange