Ohrvik

Bøker:


Ohrvik, Ane

Ane Ohrvik er cand.philol. i folkloristikk og har en doktorgrad i kulturhistorie, begge fra Universitetet i Oslo. Hun har skrevet en rekke artikler og bøker om ritualer, religiøsitet, årshøytider, magi og trolldom, kunnskapshistorie og bokhistorie. Doktorgraden omhandlet norske svartebøker fra perioden 1650-1850.  Ane Ohrvik jobber som førsteamanuensis ved Høgskolen i Telemark.

Forfatterens hjemmeside finner du her.