Pettersen, Arnfinn


Arnfinn Pettersen er redaktør for Human-Etisk Forbunds tidsskrift Humanist. Han er utdannet folklorist, har skrevet boken Vampyr! Blogsugende lik i litteratur og tradisjon (Humanist forlag 2003) og har vært medredaktør for antologiene Fyrster i Tåkeland, Konspiranoia og
Åpent sinn eller høl i hue? (Humanist forlag 2001, 2003 og 2006).