Rasmussen, Sara Azmeh

SARA AZMEH RASMUSSEN er født i Damaskus, Syria i 1973, og kom til Norge som flyktning i 1995. Hun har en cand.mag.grad i kulturstudier fra Universitetet i Oslo. Hun har i mange år vært en aktiv debattant innenfor flere temaer, der særlig likestilling og ytringsfrihet har opptatt henne. Hun er frilansskribent og har blant annet vært spaltist i Aftenposten og kommentator i fritanke.no. Hun har bidratt i antologiene Verdier og verdighet 2007 og Norge. En diagnose 2008. Hun er for tiden bosatt i Stockholm. Skyggeferden er hennes debutroman.