1


Pris:
329.00
Bestillingen sendes i løpet av 2 virkedager.

Religion og rase

Den tyske trosbevegelse ville innføre et modernisert hedenskap som Det tredje Rikes offisielle religion. På det meste organiserte den over hundre tusen medlemmer.Denne boken omhandler nordmenn, blant dem teologen Kristian Schjelderup og komponisten Geirr Tveitt, som ut fra ulike livssynsmessige, politiske og personlige motiver sympatiserte med nyhedenskapet. Boken gir innblikk i en ellers lite kjent hedensk-nazistisk subkultur i Norge på tredvetallet, og danner grunnlag for en drøfting av nasjonalsosialismen som livssyn.

Religion og rase tar for seg de mest radikale norske nasjonalsosialistene på 1930- og 40-tallet. Dette var menn som ville føre rasetenkningen til sin ytterste konsekvens, med en visjon om samling av alle folk av nordisk rase. Her skulle samfunnet organiseres sosialistisk, kulturen renses for ”artsfremmed” tankegods og kristendommen erstattes av hedensk tro. Disse politiske og religiøse svermerne søkte støtte i Den tyske Trosbevegelse, som kjempet for at nyhedenskapet skulle bli Det tredje Rikes religion.

Denne boken omhandler nordmenn, blant dem teologen Kristian Schjelderup og komponisten Geirr Tveitt, som ut fra ulike motiver sympatiserte med nyhedenskapet. Den gir et oppsiktsvekkende innblikk i en rasistisk subkultur i Norge som få har kjennskap til. Samtidig gir den innsikt i en politisk-religiøs tenkemåte som i økende grad preger dagens høyreekstremisme.