51
Forfatter:


ISBN e-bok: 9788282820059
Pris:
69.00
Bestillingen sendes i løpet av 2 virkedager.

Religionen innenfor fornuftens grenser

Kants skrift fra 1793 foreligger for første gang i norsk oversettelse. Det vender seg til alle med interesse for spørsmål omkring religion og moral: Hva er forholdet mellom dem? Trenger moralen en religion? Hva er filosofiens svar på den religiøse tale om menneskelig synd? Finnes det en guddommelig nåde i filosofisk sammenheng? Forord ved Trond Berg Eriksen.

Königsberg 1794: Filosofiprofessor Immanuel Kant mottar et skarpt brev fra justis- og kirke- ministeren i Berlin. Brevet hevder at Kants filosofi er blitt misbrukt til å fordreie og nedverdige mange grunnleggende læresetninger i Den hellige skrift. Særlig vises det til Kants skrift Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft, som utkom i 1793. I sitt svar til kirkeministeren avviser Kant kritikken og understreker at det som står i Bibelen, som gjenstand for åpenbaringstro, også kan erkjennes gjennom den blotte fornuft. Og Kant bedyrer sin store aktelse for den bibelske troslære.

Det nevnte skrift fra 1793 foreligger nå for første gang i norsk oversettelse. Det vender seg til alle med interesse for spørsmål omkring religion og moral. Hva er forholdet mellom dem? Trenger moralen en religion? Hva er filosofiens svar på den religiøse tale om menneskelig synd? Finnes det en guddommelig nåde i filosofisk sammenheng?Oversetter Øystein Skar arbeider som studiekonsulent ved Filosofisk institutt, Universitetet i Oslo. Han underviser også til Examen philosophicum.

Trond Berg Eriksen, professor i idéhistorie ved Universitetet i Oslo, har skrevet denne oversettelsens innledning.