Russell, Bertrand

Russell er en av forrige århundres største filosofer, samt vitenskapsmann og forfatter.

Som filosof arbeidet Russell med tre grunnproblemer: matematikk og logisk grunnlagsforskning, vår kunnskap om den ytre verden og vitenskapens forhold til samfunnet. Noen av hans kjente verker er: The Principles of Mathematics (1903), og det epokegjørende Principia Matematica (1910-1913), skrevet i samarbeid med A.N.Whitehead. Som filosof, kulturpersonlighet og fredsaktivist har Russell satt sine spor i dette århundre – men ikke uten kontrovers. Han ble fengslet to ganger for sin pasifisme og motstand mot atomvåpen, og hans fritenkeri og kompromissløse kritikk av religion og moralisme har provosert mange – noe den fortsatt gjør. Russells logiske og elegante argumentasjon setter et krav til leseren om å tenke over og underbygge sine egne standpunkter