Strømmen, Øyvind

Øyvind Strømmen (f. 1980) er utdannet journalist og religionsviter. Han har tidligere skrevet flere bøker om europeisk høyreradikalisme og høyreekstremisme, blant dem I hatets fotspor (2014). Han har også skrevet biografien Anders Lange – en norsk historie (2016).