Heyerdahlforside_200x313

Thor Heyerdahl og jakten på Atlantis

Forord:

Thor Heyerdahl var, og er fremdeles, en av de mest berømte og hedrede nordmenn gjennom tidene. Han levde et innholdsrikt liv og omtales i dag som både eventyrer, forfatter, mediepersonlighet, folkehelt og forsker. Hans til tider stormfulle privatliv har vært tema for flere biografier og en mengde mer eller mindre spekulative medieoppslag.  

Som forfatter var Heyerdahl svært produktiv, og han utgav i løpet av sitt liv et tjuetalls bøker og syv dokumentarfilmer som nådde ut til et enormt publikum. Den største suksessen var boken om ekspedisjonen med Kon-Tiki (1947), som ble solgt i over 50 millioner eksemplarer. Heyerdahl mottok dessuten en lang rekke nasjonale og internasjonale ordener og utmerkelser for sin forskning, og ikke minst for sitt engasjement for klima, miljø og fred. 

Men til tross for at Heyerdahl nøt stor popularitet og berømmelse, var det flere av hans vitenskapelige prosjekter som fikk beskjeden omtale i norske medier. Den dag i dag er flere av de arkeologiske utgravingsprosjektene som han satte i gang lite kjent blant folk flest. Enda mer ukjent er Heyerdahls mange vitenskapelige hypoteser og teorier.

Hva var det egentlig han forsøkte å bevise? Hva var drivkraften og målsettingen bak de eventyrlige ekspedisjonene og de tallrike arkeologiske utgravingene hans? Og ikke minst; hvorfor valgte han å gjennomføre flere av flåteferdene med livet som innsats? 

Som forsker fremstod Heyerdahl gjennom hele sin karriere som en splittende og kontroversiell figur. En real urokråke. Dette var til dels på grunn av hans utradisjonelle fremgangsmåter og standhaftige intensjon om å rokke ved det han mente var fastgrodde og lukkede vitenskapsmiljøer.

Det var også på grunn av hans gjennomgående mangel på vitenskapelig  metodikk og trangen til å tolke gamle myter, legender og muntlige overleveringer på en bokstavelig og ukritisk måte.  Gjennom hele sitt lange liv og virke fascinerte og engasjerte Heyerdahl publikum med sine fargerike reiseskildringer og historier om møter med «primitive» folkegrupper, kannibaler, pyramider og hemmelighetsfulle statuer.

Heyerdahl levde kort sagt et helt eventyrlig liv, men det var ett av hans prosjekter som skulle vise seg å bli i overkant eventyrlig, til og med for Heyerdahls trofaste tilhengere hjemme i Norge. Mot slutten av livet arbeidet han med prosjektet «Jakten på Odin», som resulterte i en serie arkeologiske utgravinger i den russiske byen Azov. Både Heyerdahls teorier om Odin og de arkeologiske utgravingene ble svært kontroversielle.

Jakten på Odin ble det siste utgravingsprosjektet Heyerdahl fikk gjennomført før han gikk bort i 2002, i en alder av 87 år. Hans jakt på den norrøne guden Odin ble omtalt som et narrespill av  professor Gro Steinsland ved Middelaldersenteret. Professorene Even  Hovdehaugen og Else Mundal samt førsteamanuensis Anne Stalsberg støttet opp om Steinslands kritikk og avviste Heyerdahls Odin-prosjekt som «tidløse fantasier».

I det store og hele ble det gitt inntrykk av at Thor Heyerdahls Odin-prosjekt var et bevis for at han endelig hadde tatt steget bort fra seriøs forskning og inn i pseudovitenskapens verden.  I den offentlige debatten som raste etter utgivelsen av boken Jakten på Odin (2001), fikk mange inntrykk av at kritikken gikk på Thor Heyerdahl som person i større grad enn de teoriene han hadde presentert.

Det kom derfor ikke så tydelig frem for folk flest akkurat hva kritikken mot Heyerdahls siste prosjekt faktisk handlet om og hvorfor så mange norske forskere mente at Heyerdahls teorier var pseudovitenskapelige. Et spørsmål som derimot ikke ble stilt under kritikken av Jakten på Odin, var hvorvidt teoriene i boken passet sammen med resten av forskningen Heyerdahl hadde utført. Heyerdahls siste bok kom tross alt på slutten av en vitenskapelig karriere som hadde pågått i nærmere 65 år.

Hvorfor var det nettopp siste prosjekt som fikk så massiv kritikk? Til tross for hans umåtelige popularitet og status som folkehelt, står det igjen flere ubesvarte spørsmål om Thor Heyerdahl. Var han først og fremst forsker eller eventyrer? Bedrev han pseudovitenskap? Finnes det en sammenheng i hans teorier, en gjennomgående rød tråd som binder sammen de mange ekspedisjonene og arkeologiske utgravingene hans? 

Med boken Thor Heyerdahl og jakten på Atlantis er målet å kartlegge Heyerdahls teoriverden. Dette er et forsøk på å finne ut hvordan Heyerdahl arbeidet med sin forskning og hvilke hypoteser han ønsket å finne beviser for.

Per Ivar Hjeldsbakken Engevold